สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เคน ธีรเดช -หน่อย บุษกร ได้ฤกษ์ตั้งชื่อบริษัทใหม่

เคน ธีรเดช -หน่อย บุษกร ได้ฤกษ์ตั้งชื่อบริษัทใหม่

Kane-Theeradej & Noi-Bussakorn To Change Their Company's name ?

Daokrajai (August 18, 2015)

Once in a while, they appeared on an interview show together showing their sweetness, age-gap couples Kane-Theeradej & Noi-Bussakorn revealed to Daokrajai that they thought about changing their company title from Citizen Kane, Co.Ltd. to Citizen Noi, Co.Ltd. What is the reason behind this?

Noi : "I don't know. This is solely his opinion. But I still don't know what it will be eventually."
Kane : "Changing to Citizen Noi. Yes, I'm serious. (smiling)".
Noi: "If he wasn't joking". 
Kane : "Because she's the CEO, then she should receive all the credits."
Noi: "It's ok for Citizen Kane. I can administer Citizen Kane too."
Reporter "So anything is ok for you ?"
Noi: "I don't really mind this. But it's him who wants me to receive the honor. (To me), that doesn't matter."

P.S. Kane is joking.

เคน ธีรเดช -หน่อย บุษกร ได้ฤกษ์ตั้งชื่อบริษัทใหม่

Flag Counter

Tags : news

view