สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หน่อย - เคน ควงคู่เปิดใจวันแม่ในสีสันบันเทิง | 12-08-58

หน่อย - เคน ควงคู่เปิดใจวันแม่ในสีสันบันเทิง | 12-08-58

Ken & Noi on Thai Mother's Day (SSBT 12.08.58)

This is a surprise from the role model of celeb families. Lakorn producer Noi-Bussakorn together with her handsome husband, Ken-Theeradej, reveals about their Mother's Day to See San Ban Terng. After all, this is the first year that Noi is without mom so she would like to send the love as a mother of 2 children to all the children and mothers out there and remind them to take good care of each other every day, not just on the mother's day.

Noi : "These days, being a mom of children is fun and happy. It's tiring, of course but it's fun and happy. I love them without conditions. I don't expect much from them, just only hope they will be able to live happily and and be good people. As for myself as a daughter, I..miss mom.

Ken : "Give your dad and mom a lot of loves. Time passes and nothing is eternal. Some might passes away so we won't be able to live together forever. Thus, when you are still together, you should spend the best time together and make the happiest time out of it.

Noi : "For the occation of Mother's day, I'd like to send my best wishes and hope that all the children out there will give their moms lots of love and do good things for moms today that your moms are still there. Love your moms the most!

Ken : "Yeah. Don't forget to tell your moms that you love them".

หน่อย - เคน ควงคู่เปิดใจวันแม่ในสีสันบันเทิง | 12-08-58

Flag Counter

Tags : news

view