สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เคน ธีรเดช ติด 1 ใน 10 ดาราผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ

เคน ธีรเดช ติด 1 ใน 10 ดาราผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ

Ken ranked one of the top 10 most influential star of the decade!

Thailand People's Chart by NIDA and Nine Entertain announced on April 23, the top 10 most influential star of the decade, apparently, our Ken Theeradej Wongpuapan ranked at No.10.

วันนี้ (23 เมษายน 2557) มีรายงานว่า "Thailand people's Chart โพลมหาชน" ได้เผยผลสำรวจความเห็นคนไทยทั่วประเทศ เกี่ยวกับ คนบันเทิงผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษ โดยสำรวจกระจาย 5 ภูมิภาค ตามข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ กว่า 1,700 กลุ่มตัวอย่าง

อันดับ 10 เคน ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ คุณพ่อลูก 2 ผู้คงความหล่อเสมอต้นเสมอปลาย

Flag Counter

Tags : ข่าวทั่วไป , general news

view