สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คนของแผ่นดิน Kon Kaung Pan Din (2000)

คนของแผ่นดิน Kon Kaung Pan Din (2000)

Title: คนของแผ่นดิน
Title (Pronunciation): Kon Kaung Pan Din (lit. mean. The people of the Land)
Overseas Titles :
Format: Serial
Genre: drama
Episodes:
Viewership rating:
Broadcast network: ThaiTV3
Broadcast period:
Air time: พุธ-พฤหัสบดี 20.30น. ช่อง 3
Theme song:
Official website :

Plot : คนของแผ่นดิน เป็นละครที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความรักชาติของคนกลุ่มหนึ่งที่ยอมแลกด้วยชีวิต เพื่อให้ประเทศของตัวเองไม่ตกไปอยู่ในความปกครองของประเทศอื่น    การคอรัปชั้นเป็นที่มาของความหายนะ ผลประโยชน์ที่คนกลุ่มหนึ่งได้รับเพียงเล็กน้อย   แต่ต้องแลกด้วยประเทศทั้งประเทศ สุดท้ายคนในชาติติ้งมานองเลือดเพื่อรักษาแผ่นดินเอาไว้    เรื่องราวของ "คนของแผ่นดิน" จะบอกได้ดีว่า ผลของความโลภ เป็นอย่างไร

Kon Kaung Pan Din reflect the patriotism of a group of people who are willing to save their nation with their lives. To make their own country not fall into the custody of another country. The corruption is the cause of disasters. To exchange benefits for a small group of people with the whole country, the people of the land has to bloodshed in order to defend the country.  The story of the people of the land will tell the result of greed is.

Production Credits

Producing company : บริษัท ยูม่า 99 จำกัด (UMA 99 Co.Ltd.)
Original Story : วิลักษณา (Wiluksana)
Script Writer : วิลักษณา (Wiluksana)
Producer : ยุวดี ไทยหิรัญ (Yawadee Taihirun)
Director : ชูชัย องอาจชัย (Chuchai Ongartchai)

Flag Counter

Tags : คนของแผ่นดิน Kon Kaung Pan Din ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ Theeradej Wongpuapan บุษกร พรวรรณะศิริเวช Busakorn Pornwannasiriwej ยูม่า 99 UMA 99

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view