สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มัจจุราชสีน้ำผึ้ง Majurat See Nam Pueng (2013)

มัจจุราชสีน้ำผึ้ง Majurat See Nam Pueng (2013)

Title: มัจจุราชสีน้ำผึ้ง
Title (Pronunciation): Majurat See Nam Pueng (lit. mean. Honey-Colored Satan)
Overseas Title(s) : ទឹកឃ្មុំមច្ចុរាជ - Cambodia : BayonTV (May 2015)
Format: Serial
Genre: romance, drama, action
Episodes: 15
Viewership rating: 7.35 (Bangkok:     , Others:    , Highest EP: 9.4)
Broadcast network: ThaiTV3
Broadcast period: 13 พฤษภาคม - 1 ก.ค. 2556
Air time: Monday-Tuesday 20.30
Theme song: Opening Song : หนี้หัวใจ / มิ้น มิณฑิตา (Nee Hua Jai (Heart's Debt) / Mint Minthita) [iTunes Download], Ending Song : คนที่ร้ายคนที่รัก / ธีรนัย ณ หนองคาย (Kon Tee Rai Kon Tee Ruk (The one who's bad the one who loves) / Teeranai Na Nongkai) [iTunes Download], Insert Song : รักในละคร / ธีรชัย อุชชิน (Ruk Nai Lakorn / Teerachai Usshin) , ไกลแค่ไหนคือใกล้ (Special Version) (Glai Kae Nai Keu Klai - How far is near?) / Getsunova
Official websitehttp://www.thaitv3.com/ละคร/223/มัจจุราชสีน้ำผึ้ง.html และ http://www.broadcastthai.com/web/index.php?id=90

Storyline : ++ เขา ผู้ลิขิตชีวิต ดั่งพญามัจจุราช เธอ จำอยู่ใต้อำนาจอันหอมหวาน ดุจน้ำผึ้ง ++ ครอบครัว "วิชนี" ตระกูลไฮโซชื่อดัง กำลังประสบปัญหาทางการเงิน คุณลำเพา (ฮันนี่ - ภัสสร) และ คุณนพรัตน์ (สุเชาว์) จึงต้องรีบแก้ปัญหา โดยการไปทวงสัญญา กับ คุณเปรม ปัทมกุล (ต่อง - สาวิตรี) เจ้าของไร่ชาแห่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะให้ ปัทม์ (เคน – ธีรเดช) ลูกชายคนเดียวของครอบครัว ปัทมกุล แต่งงานกับลูกสาวของครอบครัววิชนี ปัทม์ไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องยอมทำตามข้อตกลง ส่วนครอบครัววิชนี โลมฤทัย (สายป่าน - อภิญญา ) น้องสาวคนเล็ก เมื่อรู้ว่าตนเองต้องแต่งงานกับชายที่ไม่รู้จัก และคิดเอาเองว่าต้องเป็นพวกชาวไร่ชาวสวน ก็ไม่พอใจ จึงไปบังคับรจนาไฉน (น้ำตาล – พิจักขณา) พี่สาวแสนดีของเธอให้ไปแต่งงานแทน เพราะ รจนาไฉนไม่ใช่ลูกสาวที่แท้จริง ควรที่จะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ รจนาไฉนไม่มีทางเลือก จึงต้องยอมแต่โดยดี เธอตัดสินใจเลิกกับคนรัก ปวุฒิ (ต๊ะ – วริษฐ์) แต่หารู้ไม่ว่า เธอจะต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของมัจจุราชอย่างปัทม์ ที่มีอคติและเกลียดชังรจนาไฉน เพราะเข้าใจว่าเธอยอมแต่งงานเพื่อเงินสินสอด ปัทม์จึงตั้งใจว่าจะสั่งสอนและแก้แค้นผู้หญิงหิวเงินอย่างรจนาไฉน เรื่องราวของปัทม์และรจนาไฉน จะจบลงอย่างไร ความดีของรจนาไฉนจะเปลี่ยนพญามัจจุราชอย่างปัทม์ได้หรือไม่ ติดตามชมได้ใน มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (ขอบคุณเรื่องย่อจาก Thaitv3.com)

The "Wishanee" family, a famous prestige family is facing a financial problem.  Lampao (Passorn Boonyakiat) and Nopparat (Suchao Pongwilai) has to solve this problem by pressing to claim to Prem Pattamakul (Savitree Samipak) the owner of the biggest tea farm in Chiangrai to make Pat (Theeradej Wongpuapan), the only "Pattamakul" son marry a Wishanee daughter.   Pat gets angry but has to accept the agreement.  As for Wishanee family, Loamrutai (Apinya Sakulcharernsuk) the youngest daughter knowing that she has to marry an unknown farmer guy, gets angry and forces Rojanachanai (Pichukkana Wongsarattanasin) her kind-hearted elder sister to marry Pat instead of her.  Because Rojanachanai is just an adopted child of Wishanee, she has no choice but to agree on this.   She breaks up with her boyfriend, Pawoot (Warit Thipgomoot).  Rojanachanai has no idea that she will be with the satan like Pat who hates and has a prejudice on Rojanachanai 'cause his impression of her marrying him for money.   Pat intends to bully and revenge Rojanachanai who only needs money but finally her goodness wins over him.

Production Credits

Producing company : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (Broadcast Thai Television Co.Ltd.)
Original Story : อุปถัมป์ กองแก้ว (Uppatham Kongkaew)
Script Writer : คฑาหัสต์ บุษปะเกศ และ ภูมิภักดิ์ (Katahat Bootpakate)
Producer : อรุโณชา ภาณุพันธุ์ (Arunocha Panupan)
Director : ภวัต พนังคศิริ (Phawat Panangkasiri)

Official DVD Release

No official release so far.

คลิกชมภาพจาก "มัจจุราชสีน้ำผึ้ง" >> BroadcastThaiละครออนไลน์

Click for more Majurat See Nam Peung Images >> บรอดคาสไทย, LakornOnline


Flag Counter

Tags : มัจจุราชสีน้ำผึ้ง ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ Theeradej Wongpuapan Pichukkana Wongsarattanasin บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น Broadcast Thai Television

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view